Our School Established on August 15th 1947, on the Day of Independence
Welcome to all....

Friday, 15 August 2014

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
     ಕುಂಞಿರಾಮ ಮಾಸ್ತರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು 


ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂದೇಶ  


ಪಿ.ಟಿ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಶುಭಾಸಂಶನೆ


ಶುಭಾಸಂಶನೆಗೈಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದನ್ ಮಾಸ್ತರ್



ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕುIರಕ್ಷಾ.ಎ ಇವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ

ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕುIವೈಶಾಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ


ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು











No comments:

Post a comment